Správy RTVS
Správy RTVS

Čerstvé Ovocie_FM: Jarmila Mitríková

Čerstvé Ovocie_FM: Jarmila Mitríková

Hlas dievčaťa nafukujúceho kruh, ktorý počujeme pri spomienkach na detstvo.

Jarmila Mitríková je mladá umelkyňa, ktorá patrí medzi najvýraznejšie talenty súčasnej slovenskej maľby. Vo svojej tvorbe sa sebavedomo pohybuje medzi médiom maľby a keramiky, ktoré niekedy prepája do jednotného celku. Fascinuje ju naratívnosť a mytológia, gýč, insitné i ezoterické maľby. Jej obrazy sú nabité vizuálnou symbolikou, prostredníctvom ktorej vytvára posunuté významy.

Od roku 2009 tvorí spolu s Dávidom Demjanovičom umeleckú dvojicu, ktorá na seba upozornila predovšetkým prostredníctvom malieb vytváraných s použitím techniky pyrografie. Ich spoločná tvorba sa vracia k témam tradícii, histórie, nacionalizmu, ale predovšetkým folklóru. Ľudové motívy a obrazy vkladajú do kontextu súčasného výtvarného umenia bez nostalgie, no s veľkou dávkou nadhľadu a irónie. Folklorizmus vnímajú ako určitú subkultúru, ktorú vo svojich prácach znovuobjavujú a svojím spôsobom jej vzdávajú poctu. Súčasne však demystifikujú jej skutočný vzťah k národu a jeho histórii. Fabulujú a prekrúcajú udalosti, mýty, tradície či rituály, čím problematizujú minulú i súčasnú národnú a politickú realitu.

Jarmila Mitríková študovala na Vysokej škole výtvarných umení v 4. maliarskom ateliéri Ivana Csudaia a v Ateliéri keramiky prof. Ivice Vidrovej. Často mení vizualitu prác od diela k dielu a inštinktívne sa necháva ovplyvňovať procesom tvorby. V posledných dvoch rokoch nachádza veľký inšpiračný zdroj v tvorbe detí predškolského veku a knižnou ilustráciou z dôb bývalého Československa.

Viac o jej tvorbe sme sa dozvedeli v :Popo_FM:

CERSTVE OVOCIE_FM 21.2.2020

Web: http://cargocollective.com/jarmilamitrikova
Instagram: https://www.instagram.com/mitrikovademjanovic/
Atelier XIII: http://www.atelierxiii.com/artists/portfolio/jarmila-mitrikova/

CO1.jpg

CO2.jpg

CO3.jpg

CO4.jpg

CO5.jpg

CO6.jpg

CO7.jpg

CO8.jpg

CO9.jpg

Radio_FM