Čerstvé ovocie: Rudolf Janák

Čerstvé ovocie: Rudolf Janák

„Moja predstavivosť v konečnom ponímaní charakterizuje moju vnútornú potrebu.“

Už ako dieťa dennodenne maľoval, skicoval a kreslil. To mu ostalo do dnes a preto sa stal akademickým maliarom. Študoval u prof. Stanislava Balka v Banskej Bystrici a u prof. Michaela Rittsteina na AVU v Prahe, kde v súčasnosti žije a tvorí.

Štruktúry, farby, formy a vedomosti vytvárajú nekonečný cyklus života. Vie to aj Rudolf Janák, ktorý vo svojej tvorbe spája abstraktnú formálnosť s reálnou skutočnosťou, čím vzniká prirodzená autentická spoveď každodennosti. Nejedná sa len o bezbrehú estetizáciu, ale predovšetkým o spontánny komentár, viacvrstvový príbeh s koloritom rozporuplnej doby.

Jeho obrazy charakterizujú maliarske protipóly – kresbovú linku a podrobné spracovanie detailov striedajú hrubé ťahy štetcom. Často pracuje s figurálnym námetom. Jeho anonymná bytosť „pižďuch“ hľadá svoju prirodzenosť v danom priestore krajiny či spoločnosti. Postavy spolu s asistenciou znakov a symbolov formálne podtŕhajú svoju odcudzenosť v utopisticky deformovanom svete. Jedná sa o akési kódovanie vlastného bytia v systéme spoločného vedomia.

Vypočujte si rozhovor z :Popo_FM:

Web: https://www.rudolfjanak.com
Facebook: https://www.facebook.com/rudolfjanakpage/
Instagram: https://www.instagram.com/rudie_art/

CO1.jpg

CO2.jpg

CO3.jpg

CO4.jpg

CO5.jpg

CO6.jpg

CO7.jpg

CO8.jpg

CO9.jpg

Radio_FM

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame