Čerstvé ovocie: Kvet Nguyen

Čerstvé ovocie: Kvet Nguyen

Priestor bez pamäti, bez hraníc a bez mena.

„Narodiť sa ako cudzinec vo svojej vlasti je existenciálny paradox,“ povedal M. M. Šimečka.

Kvet Nguyen je druhogeneračná Vietnamka narodená na Slovensku. Vyrastala v Nových Zámkoch, kde ľudia na to neboli zvyknutí a dávali jej to pocítiť gestom, slovom i poznámkami. Byť niekým je relatívny pojem. Patriť niekam má tiež svoje (ne)hranice. Migrácia v globalizovanom svete ponecháva pojem národ premenlivo plávať medzi nami.

Študentka 5. ročníka na katedre Fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vo svojej tvorbe pracuje s pocitmi diaspór a ich neskorších generácií. Zhmotňuje veci, ktoré tvoria identitu. Vychádza z histórie, ktorú pozná, aj keď naráža na jej limity – a zároveň sa pýta, čo po nej ostane. Na konci výskumu neočakáva konkrétnu odpoveď, no skôr sa usiluje samotnú tému identity diaspór otvoriť. Zároveň je zámerom pýtať sa otázky, ktoré možno nebudú úplne zodpovedané, no zanechajú stopu, ktorá iných môže naviesť v budúcnosti k ich zodpovedaniu.

Aké je byť cudzinkou vo vlastnej vlasti? Vypočujte si rozhovor z :Popo_FM:

Web: https://kvetnguyen.net
Instagram: https://www.instagram.com/kvetnguye/

CO1.jpg

CO2.jpg

CO3.jpg

CO4.jpg

CO5.jpg

CO6.jpg

CO7.jpg

CO8.jpg

Radio_FM

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame