Čerstvé ovocie: Natália Okolicsányiová

Čerstvé ovocie: Natália Okolicsányiová

Intuitívna a spontánna maliarka, neúnavná experimentátorka.

V roku 2009 absolvovala študijnú stáž na Akadémii výtvarných umení v Cluj-Napoca a má za sebou niekoľko zahraničných rezidencií (Art hub - Abu Dhabi, Akadémia umení v Poznani a i.). Je čerstvou absolventkou doktorandského štúdia na Akadémii umenia v Banskej Bystrici, kde študovala pod vedením Š. Balázsa a vo svojej dizertačnej práci sa zaoberala teóriou feminizmu vo vzťahu k maliarskej tvorbe. Od roku 2013 je jedným z hlavných organizátorov sympózia vizuálnych umení HALA – sympózium súčasného umenia v Trenčíne. Natália Okolicsányiová má za sebou viacero skupinových a samostatných výstav, najmä v Trenčíne, Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote. V trenčianskej Galérii M. A. Bazovského zrealizovala svoju doposiaľ najrozsiahlejšiu samostatnú výstavu Populus (2018) pod kurátorským vedením Juliany Mrvovej.

Natália sa v maľbe snaží experimentovať a posúvať hranice svojich vyjadrovacích prostriedkov. Je jej blízka expresívna figurácia a živelná, príbehová maľba, v ktorej reflektuje svoju telesnosť. Maľbu vníma fyzicky a je pre ňu dôležité upozorňovať na rodové témy a na motív ženy ako rozporuplnej bytosti. Telesná a pocitová maľba ju núti uvažovať o sebe samej.

Aktuálne tvorbu Natálie Okolicsányiovej môžete vidieť  na jej samostatnej výstave Superphysical pod kurátorským vedením Alexandry Barth v Temporary Parapet alebo ako súčasť skupinovej výstavy Slečny od maliarskeho stojana v Ateliery XIII, ktorej kúrátorkou je Juliana Mrvová.

Rozhovor z :Popo_FM si môžete vypočuť tu:

Behance: https://www.behance.net/nataliaoko
Instagram: https://www.instagram.com/natalia_okolicsanyiova/

CO1.jpg

CO2.jpg

CO4.jpg

CO5.jpg

CO6.jpg

CO7.jpg

Pripravila: Veronika Dologhová

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame