Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Čerstvé ovocie: Margaréta Petržalová

Čerstvé ovocie: Margaréta Petržalová

Bizardné témy súvisiace s pop-kultúrou na maliarskom plátne.

Margaréta Petržalová absolvovala odbor keramika na ŠÚV v Bratislave. V súčasnosti je študentkou maľby na VŠVU pod vedením prof. Ivana Csudaia, kde obhájila bakalársky titul a dnes už aj ten druhý, magisterský.

Vo svojej tvorbe sa venuje najmä figurálnej maľbe, mystike každodennosti a dualite svetov. Snaží sa hľadať hĺbku v povrchnosti. V kontexte sprostredkovaných zážitkov a virtuálneho sveta, ktorému čelíme takmer denne, maľba zostáva médiom, s ktorým máme bezprostredný kontakt, a maľba sama je predzvesťou pravého zážitku, pokiaľ sme v procese tvorby naozaj prítomní.

Centrom diania je v jej obrazoch vždy človek. Či sa nachádza v lese alebo vo virtuálnej realite, je stále živý a jeho konštitúcia telesná. Pod povrch sa dostáva prostredníctvom samotného maliarskeho média vďaka technike vymývania, ktorá jej umožňuje doslova prevŕtať sa pod povrch, až kdesi na základ plátna, ktorého prvá vrstva sa javí ako záverečné svetlo. Nie páčiť sa, ale ohromiť. Táto myšlienka asi najviac vystihuje mladú a sebavedomú tvorbu tejto maliarky.

Vypočujte si rozhovor z :Popo_FM:

Web: http://www.margaretapetrzalova.com
Instagram: https://www.instagram.com/margareta_petrzalova/

CO1.jpg

CO2.jpg

CO3.jpg

CO4.jpg

CO5.jpg

CO6.jpg

CO7.jpg

CO8.jpg

CO9.jpg

Pripravila: Veronika Dologhová