Čerstvé ovocie: Kristína Bukovčáková

Čerstvé ovocie: Kristína Bukovčáková

Obrazy kladúce otázky na tému súčasnej ekologickej situácie.

Svoje štúdium začala na Akadémii umení v Banskej Bystrici a v roku 2013 absolvovala študijnú stáž na Akadémii umení v Krakove. Je absolventka ateliéru Intermediálnej konfrontácie Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe, Katedra voľného umenia. Získala 1. miesto v prestížnej súťaži Nadácie VÚB Maľba roka 2016 a 2. miesto Maľba roka 2015. Momentálne žije a tvorí v Prahe.

Pre tvorbu mladej slovenskej výtvarníčky Kristíny Bukovčákovej je príznačná sviežosť jej malieb, spontánnosť a pozitívny apel. V súčasnom pretechnizovanom svete sa zaoberá predovšetkým idealizovaným vzťahom človeka k prírode. Kristínu zaujíma, ako silno je človek spätý s prírodou, ako veľmi ju spoločnosť transformuje a devastuje, ako to ovplyvňuje jednotlivca, ktorého myslenie je s týmto dianím v rozpore, respektíve ako je ich možné prepojiť v jeden celok: „Uvedomujem si, že téma ekologického kolapsu krajiny je veľmi všeobecná, veľká a komplexná záležitosť. Dotýka sa ma však natoľko, že si neviem predstaviť venovať sa v súčasnosti inej téme. Vnímam ju preto aj ako všeobecnú, ale zároveň zasahujúcu do mojej osobnej roviny.“

V najnovšej tvorbe aj naďalej spracováva enviromentálnu tému a ponúka divákovi pohľad na súčasný svet ako výsledok mixu ekologických, ekonomických a politických kríz smerujúcich ku katastrofálnym scenárom. Zároveň však upúšťa od využitia kontrastných a veselých farieb, no napriek tomu ostáva zachovaný jej maliarsky rukopis.

Záznam rozhovoru z :Popo_FM:


CO1.jpg

CO2.jpg

CO3.jpg

CO4.jpg

CO5.jpg

CO6.jpg

CO7.jpg

Pripravila: Veronika Dologhová

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame