Túlačka_FM: Kurz rómskeho jazyka

Túlačka_FM: Kurz rómskeho jazyka

Ľudia a miesta, ktoré chcete spoznať, v sobotu 21. 11. o 15:30.

Kurz rómčiny je niečo, čo môže pomôcť otvoriť dvere do niektorých domácností a sŕdc a zároveň si uvedomiť aj vďaka jazyku tie kultúrno-sociálne odlišnosti medzi "gádžami" a Rómami, vďaka ktorým môže prísť veľmi ľahko k fatálnemu nedorozumeniu. O tom, ako to na takom kurze vyzerá a prečo sa naň ľudia hlásia, sa dozviete od v Túlačke_FM od jeho absolventov aj lektorov.  Lačho šunen!

Túlačka_FM: kurz rómčiny

Pripravil: Vladimír "Potkan" Potančok, Foto: Ivana Šusterová