Túlačka_FM: Kúpeľmi Trenčianske Teplice

Témy_FM

Túlačka_FM: Kúpeľmi Trenčianske Teplice

20. 07. 2015 17:27

Ľudia a miesta, ktoré chcete spoznať, v sobotu 18. 7. o 15:30

Mesto Trenčianske Teplice je slávne najmä vďaka termálnej vode a jej liečivým účinkom, ale aj vďaka tomu, že v období medzi dvoma svetovými vojnami tu bolo spoločenské a kultúrne stredisko prvej československej republiky. S tým súvisel aj rozvoj mesta po jeho architektonickej stránke a tak sa Trenčianske Teplice v medzivojnovom období stali jedným z centier československej moderny. Tomuto kúpeľnému mestu sa už od roku 2011 venuje iniciatíva Opustená rekreácia, ktorá upozorňuje na chátranie mnohých významných stavieb a objektov. Počas štyroch rokov, počas ktorých v meste organizovali rôzne performance, prednášky či happeningy, si všímali jeho architektúru, pátrali po jej autoroch a histórii, aby svoje poznatky mohli zosumarizovať v nedávno vydanej knihe C20: Sprievodca architektúrou Trenčianskych Teplíc. O knihe porozpráva jej spoluautor architekt Martin Zaiček. Dôvody silnej koncentrácie architektúry funkcionalizmu v tomto meste prezradí teoretik architektúry Peter Szálay z Ústarch SAV.

Túlačka_FM: Kúpeľmi Trenčianske Teplice
Stiahnuť audio súbor

machnac2.jpg

vila ria.jpg

zrkadlisko_sina.jpg

Barbora Kalinová, foto: Peter Kuzmín, Andrea Kalinová

Živé vysielanie
??:??