Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Existuje dobrá reality show?

Existuje dobrá reality show?

Áno. Stačí pristúpiť na pravidlá tohto veľmi špecifického televízneho žánru.

Sledovanie reality tv sa často spája s nízkym spoločenským statusom, či jednoducho so zlým vkusom. Zároveň sú však tieto programy veľmi populárne. Tento žáner je pritom zaujímavý aj z pohľadu diskusií, ktoré prekračujú televíznu obrazovku. Reality tv odráža nástup digitalizácie, využívanie sociálnych sietí, premeny televízneho vysielania, ale aj zmeny v spoločnosti.

Existuje dobrá reality show? Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Pripravila: Katarína Budajová