Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Ludolfovo číslo, prečo ho potrebujeme počítať?

Ludolfovo číslo, prečo ho potrebujeme počítať?

Pí je hodnota, ktorá udáva pomer medzi priemerom kruhu a jeho obvodom. Hodnotu 3,14 pozná každý, kto chodil do školy. Pozná aj to, že Ludolfovo číslo má nekonečný počet číslic.

Každú chvíľu sa však nájde niekto, kto ho počíta ďalej a ďalej. Jeho aktuálna hodnota má 62,8 bilióna čísel.

Prečo sa robia takéto výpočty, na čo to potrebujeme vedieť?

Prečo potrebujeme počítať Pí Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Pripravil: Peter Dolník