EURO 2020
EURO 2020

Nostalgický, nostalgická, nostalgické

Nostalgický, nostalgická, nostalgické

Všetci sme do istej miery nostalgickí. Ako tento fakt využívajú televízni a filmoví tvorcovia?

Veľa seriálov sledujeme opakovanie nie preto, že sú pre nás kvalitné, ale kvôli pocitu, ktorí v nás pri prvom sledovaní zanechali. S nostalgiou sa dá v audiovizuálnej tvorbe šikovne pracovať. Je totiž vlastná každému človeku a každý z nás ju pociťuje k niečomu celkom inému.

Nostalgický, nostalgická, nostalgické

Pripravila: Katarína Budajová