EURO 2020
EURO 2020

Ako na Slovensku vnímame cudzincov

Ako na Slovensku vnímame cudzincov

Postoje k cudzincom sa na Slovensku stále zhoršujú. Ale ak cudzincov poznáme a máme s nimi vytvorený nejaký vzťah, vnímame ich pozitívnejšie.

Na to prišiel prieskum postojov väčšinového obyvateľstva voči cudzincom a zahraničnej migrácii, ktorý uskutočnilo CVEK - Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Na čo ešte prišiel tento prieskum?

Ako na Slovensku vnímame cudzincov


Pripravil: Peter Dolník