Singles: dobový fenomén, o ktorom sa veľa hovorí

Singles: dobový fenomén, o ktorom sa veľa hovorí

Jedným z fenoménov dnešnej doby sú singles – ľudia žijúci osamote, bez partnerov. Zažívame rýchle spoločenské zmeny, a preto vznikajú aj nové podoby rodinného života. Jednou z nich sú aj singles.

Byť osamelý nie je zdravé, ale...

Kto všetko sa považuje za singles, koľko ich je a prečo sa o nich toľko hovorí?

Singles

Pripravil: Peter Dolník, foto: Chad Madden