Informačné bubliny z pohľadu výskumníkov umelej inteligencie

Informačné bubliny z pohľadu výskumníkov umelej inteligencie

Bubliny, informačné bubliny. V súčasnosti je to veľmi rozšírené spojenie, ktoré pochádza z prostredia sociálnych sietí.

Informačné bubliny spôsobujú uzavretie do záujmových skupín, podsúvajú nám jednostranné informácie, obmedzujú náš ďalší rozhľad a tým môžu byť aj potenciálne nebezpečné.

Ako sa na informačné bubliny pozerajú vedci skúmajúci umelú inteligenciu? Ako fungujú odporúčacie alogritmy sociálnych sietí? Rozprávali sme sa s poprednou slovenskou vedkyňou Máriou Bielikovou z Kempelenovho inštitútu.

Informačné bubliny

Pripravil: Peter Dolník