K najväčšiemu poklesu biodiverzity dochádza pri sladkovodných rybách

K najväčšiemu poklesu biodiverzity dochádza pri sladkovodných rybách

Stav vodných ekosystémov vo svete sa rapídne zhoršuje. Následkom je alarmujúci úbytok biodiverzity v riekach, jazerách a mokradiach. Podľa nedávno zverejnenej správy World’s Forgotten Fishes (Stratené ryby sveta) až jednému z troch sladkovodných druhov rýb na svete hrozí vyhynutie.

O poklese sladkovodnej biodiverzity sa s hydrobiológom Miroslavom Očadlíkom, expertom na vodné ekosystémy Svetového fondu na ochranu prírody, rozprávala Petra Pančíková.

Sladkovodna biodiverzita

Pripravila: Petra Pančíková, foto: wikipedia