Umiestňovanie reklamných produktov vo filmoch. James Bond to vie.

Umiestňovanie reklamných produktov vo filmoch. James Bond to vie.

Premiéra novej Bondovky Nie je čas zomrieť sa odložila už viackrát, aktuálne by mal film prísť do kín začiatkom októbra. Vďaka týmto presunom sa ukazujú nové, nečakané problémy. Hovorí sa o tom, že film sa musí prerábať, lebo James Bond v ňom propaguje výrobky, ktoré môžu byť v čase premiéry už zastarané.

Do akej miery je umiestňovanie reklamných produktov vo filmoch bežná prax? Môže odsúvanie premiéry ovplyvniť konečnú verziu filmu? Vypočujte si v rozhovore s Petrom Konečným:

Umiestňovanie reklamných produktov vo filmoch

Pripravil: Peter Dolník