Svetový deň mokradí

Svetový deň mokradí

V minulosti ľudia mokrade považovali skôr za komplikáciu, pretože im voda bránila v obhospodarovaní území. Okrem toho odrezávali bočné ramená riek, aby sa zväčšil prietok v hlavnom koryte a splavnosť bola jednoduchšia. Významne mokradiam uškodila najmä výstavba vodného diela Gabčíkova. V súčasnosti si ale ľudia čoraz viac začínajú uvedomovať význam mokradí a vzniká viacero projektov na ich obnovu.

Dnes si pripomíname Svetový deň mokradí. Oslavuje sa vďaka tomu, že druhého februára pred päťdesiatimi rokmi sa v Iráne podpísal Rámsarský dohovor, teda medzinárodná zmluva na ochranu a trvalú udržateľnosť mokradí.

O mokradiach sme sa zhovárali s hovorkyňou Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia Andreou Froncovou.

Svetový deň mokradí

Pripravila: Petra Pančíková, foto: facebook NPR Šúr