Správy RTVS
Správy RTVS

Byrokratický nezmysel roka 2020

Byrokratický nezmysel roka 2020

Byrokratický nezmysel roka je anticena pre legislatívne opatrenia komplikujúce život podnikateľov. Už deviaty rok poukazuje na to s akými absurdnými nariadeniami sa stretávajú podnikatelia na Slovensku.

Kto ju získal túto anticenu za rok 2020? Absurdné nariadenie pre včelárov, vyhradené hodiny pre seniorov v maličkých prevádzkach a aj povinnosť vyhadzovať dobré potraviny. Vypočujte si viac!

Byrokraticky nezmysel roka 2020

Pripravil: Peter Dolník