Správy RTVS
Správy RTVS

Z Domu Albrechtovcov sa stáva nové kultúrne centrum

Z Domu Albrechtovcov sa stáva nové kultúrne centrum

Od augusta až do konca minulého roka sme si každý utorok popoludní predstavovali kultúrne centrá po celom Slovensku. Napriek tomu, že kultúra to v tomto období nemá jednoduché, vznikajú aj nové kultúrne priestory. Na záver tohto seriálu si predstavíme jeden takýto priestor, ktorý by mal návštevníkov naplno privítať už toto leto. Je ním kultúrne centrum v Dome Albrechtovcov v historickom jadre Bratislavy, ktorý už desať rokov revitalizuje občianske združenie Albrecht Forum. Jeho členom je aj Gregor Valentovič, ktorý priestor a jeho budúcnosť predstavil Petre Pančíkovej.

Dom Albrechtovcov

Pripravila: Petra Pančíková, foto: Albrecht Forum