slávica_FM: Patrik Illo

slávica_FM: Patrik Illo

V rubrike slávica_FM sme sa aj tentoraz vybrali za šikovným slovenským dizajnérom – Patrikom Illom, ktorý nás previedol sklárskou tvorbou a všetkým, čo s krehkým materiálom, akým je práve sklo, súvisí:

slávica_FM: Patrik Illo

Pripravil: Pavol Hubinák