Nahrávacie štúdiá: Capitol Studios

Nahrávacie štúdiá: Capitol Studios

Nahrávacie štúdio Capitol Studios sa snažilo zaujať hneď od svojho otvorenia – či už vizuálne alebo po zvukovej stránke. Po 64 rokoch existencie sa dá konštatovať, že sa mu to darí stále:

Capitol

Pripravil: Pavol Hubinák