Päť rokov bez Juraja Kušnierika

Päť rokov bez Juraja Kušnierika

Dnes si pripomíname 5 rokov, odkedy nás navždy opustil náš kolega a dôležitý člen slovenskej kultúry, Juraj Kušnierik. Aký bol Juraj, a čo nám tu po ňom ostalo dodnes?

5 rokov bez Juraja Kušnierika

Pripravil: Peter Dolník