Boris a Brambor
Boris a Brambor

Projekt Svedectvá upozorňuje na domáce násilie

Projekt Svedectvá upozorňuje na domáce násilie

Projekt Svedectvá má ukázať ženám, že sa netreba báť, a že vymaniť sa z domáceho násilia je možné.

Ukazuje príbehy žien, ktorým sa to podarilo. Jeho cieľom je aj oboznámiť verejnosť čo to je rodovo podmienené násilie, a ako vzniká.

Projekt Svedectvá je aktivitou Aliancie žien Slovenska. Nedávno organizovali v uliciach Bratislavy interaktívnu výstavu. Ako sme na tom s domácim násilím u nás na Slovensku, a čo robiť, ak sme jeho svedkami?

Svedectva

Pripravil: Peter Dolník, foto: Kat Jayne/Pexels