Boris a Brambor
Boris a Brambor

Mladí reportéri za životné prostredie ocenení medzinárodne

Mladí reportéri za životné prostredie ocenení medzinárodne

Študenti a študentky zapojení do programu Mladí reportéri za životné prostredie si odniesli za svoje reportáže niekoľko ocenení z medzinárodnej súťaže, a to konkrétne dve prvé miesta, dve tretie miesta a jedno čestné uznanie.

Slovensko sa tak opäť stalo najúspešnejšou krajinou v konkurencii krajín z celého sveta.

Kto sú to Mladí reportéri za životné prostredie, a čomu sa venujú?

Mladí reportéri za životné prostredie

Pripravil: Peter Dolník, foto: Bill Oxford/unsplash