Boris a Brambor
Boris a Brambor

Diera do sveta volá o pomoc

Diera do sveta volá o pomoc

Zástupcovia (nielen) nezriaďovanej kultúry na Slovensku prežívajú ťažké časy. Prevádzku nezávislých kultúrnych centier do veľkej miery obmedzili súčasné obmedzenia zo strany štátu, okrem problémov súvisiacich s koronakrízou však musia riešiť aj bežnú agendu.

V neľahkej situácii sa ocitlo aj nezávislé kultúrne centrum Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši, ktorému koncom novembra končí nájomná zmluva s mestom.

Diera do sveta

Na kultúrny priestor Diera do sveta sme sa pýtali aj ďalších zástupcov či zástupkýň nezávislej kultúry na Slovensku.

Diera do sveta - anketa

Pripravila Vladimíra Gahérová, foto: Diera do sveta