Prečo ľudia veria nezmyslom?

Prečo ľudia veria nezmyslom?

Doc. Vladimíra Čavojová  z Centra psychologických a spoločenských vied SAV získala cenu SAV za popularizáciu vedy. Venuje sa téme Prečo ľudia veria nezmyslom?

Aj keď o tom napísala  knihu s rovnakým názvom, vraj na to nie je jednoduchá odpoveď.

Prečo ľudia veria nezmyslom

Pripravil: Peter Dolník