Zlepšuje hudba sústredenie pri práci?

Zlepšuje hudba sústredenie pri práci?

Hudba je neoddeliteľnou súčasťou nášho života a mnohí ju počúvame aj pri práci. Je to však správne?

Vedci pravidelne skúmajú, aký vplyv má hudba na pracovný výkon zamestnancov. Nie každý štýl hudby pôsobí na všetkých rovnako. Záleží hlavne na tom, aká hudba sa púšťa a pri akej činnosti. Keď si zapnete pesničku, v mozgu sa aktivuje hneď niekoľko centier v závislosti od toho, či ju poznáte alebo je nová, či je veselá alebo smutná alebo či má text. Má teda zmysel počúvať hudbu, keď pracujeme?

Hudba a sustredenie

Pripravila: Petra Pančíková, Foto: pinterest.com