Veľkí chlapci predsa neplačú, alebo?

Témy_FM

Veľkí chlapci predsa neplačú, alebo?

20. 11. 2019 15:14

Medzinárodný deň mužov sa od roku 1999 oslavuje 19. novembra a pozornosť upriamuje najmä na zdravotné rizikové faktory mužov. Pri tejto príležitosti sme sa pozreli aj na to, ako stereotypné vnímanie mužov vplýva na hudobnú scénu.

Čo si o tradičnom vnímaní úlohy muža v spoločnosti myslí hudobník James Blake, sociologička Magdalena Piscová či aktérky českého virálneho videa, ktoré sa ospravedlňujú mužom?

Veľkí chlapci predsa neplačú, alebo?

Radio_FM, foto: Amanda Charchia

Živé vysielanie
??:??