Živé mesto_FM: Vízie mladých

Živé mesto_FM: Vízie mladých

Každý druhý pondelok o 20:00 s Milotou Sidorovou a Líviou Gažovou.

V poslednom Živom meste_FM nás hostia inšpirovali hľadať cesty pre väčšie porozumenie a zapojenie detí a mladých do verejného života. Rozhodli sme sa preto zamerať sa len na túto tému.

O tom, ako mladí vidia Slovensko, jeho smerovanie, ako si predstavujú dobré školstvo, trávenie času, pracovné príležitosti, vzťahy, ale aj to, čo pre nich znamená participácia na verejnom a politickom živote, ekológia a rodová rovnosť, sa budeme rozprávať s Natáliou Heriban (PSF Platforma), Zuzkou Sidorovou (Zerowaste_girls) a Petrom Lenčom (Nadácia pre deti Slovenska).

Radio_FM, Foto: Nadácia pre deti Slovenska

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame