Triaška and Čejka_FM a Peter Kalmus

Triaška and Čejka_FM a Peter Kalmus
Výrazné farebné okuliare, výrazná umelecká osobnosť. Hosťom v Triaška and Čejka_FM bude slovenský výtvarník a rebel (v dobrom slova zmysle) Peter Kalmus.

Umenie vraj považuje za životný štýl. Jeho tvorba je úzko spätá s kritikou bývalých režimov, ale aj súčasnej politickej situácie. Centrum súčasného umenia mu koncom minulého roka udelilo v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti Cenu za spoločensky angažované umenie.

Vo štvrtok to bude výživná diskusia! Už po 20:00 s Oljou a Palom.

Radio_FM