Chrobák v hlave_FM a národná identita

Chrobák v hlave_FM a národná identita

Aká je slovenská identita? Kto sú Slováci?

Prvé odpovede na tieto otázky sformuloval Ján Kollár už pred 200 rokmi, keď za národné vlastnosti Slovákov určil zbožnost, pracovitosť, miernosť a lásku k materčine a za národný symbol Slovákov vybral Tatry.

O 100 rokov neskôr na tieto otázky odpovedali českí encyklopedisti takto: „Slováci sú ľud zdravý, usilovný, vytrvalý a skromný, ale tiež vzdorovitý, tvrdohlavý, konzervatívny, k inteligentom nedôverčivý; postavy priemerne strednej. Húževnato visia na materčine. (...) Slováci majú svojrázne zvyky a obyčaje. Pri všetkých významných okolnostiach životných radi spievajú." (Malý Ottov slovník náučný, 2. diel, str. 727, 1904)

My sa dnes, v deň výročia Martinskej dekláracie z 30. 10. 1918, pozrieme na problém slovenskej identity súčasným pohľadom, navyše zvonka. O tom, kto a akí sú Slováci, bude s Fedorom Blaščákom diskutovať anglista Peter Barrer, pôvodom z Nového Zélandu, nositeľ dvoch národných identít a psychiater Péter Hunčík a Elena Krieglerová Gallová, sociologička z Centra pre výskum etnicity a kultúry. Počúvajte nás dnes po 20:00.

Radio_FM

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame