Chrobák v hlave_FM: Filantropia, darcovstvo a ako sa zháňajú peniaze na Slovensku

Chrobák v hlave_FM: Filantropia, darcovstvo a ako sa zháňajú peniaze na Slovensku

Ľudia darujú peniaze tým, koho poznajú a komu dôveruju. To znamená, že dar používajú na to, aby podporili niečo, čo je v súlade s ich preferenciami, videním sveta a podobne. Je toto nezištné? Čo je vlastne dar? Môžme na rozlíšenie zištnej a nezištnej pomoci použiť napríklad kritérium konfliktu záujmov v zmysle, že nezištne pomáham len vtedy, ak podporujem veci, s ktorými nesúhlasím? Existuje vôbec niečo ako "čistá filantropia"?

Gaius C. Maecenas (70 - 8 pred Kr.) bol bohatým rímskym diplomatom a poradcom cisára Augusta. Viedol luxusný život, ktorý mu spríjemňovali umelci. Napriek tomu, že jeho podpora Horátia a Vergília sa neobišla bez bočných úmyslov – objednával si u nich chválospevy na cisára, sa jeho meno – mecén – stalo synonymom veľkorysého darcu.

Darcovstvo a súkromné dary na Slovensku po roku 1989

Ako sa darilo darcovstvu a rozvoju darcovstva v "ťažkých" 90ych rokoch? Aké boli peripetie prvých iniciatív – kedy začali vznikať prvé nadácie a ako fungovali? Aké boli prvé veľké verejné zbierky? Ako dopadli?
Ak to porovnáme s dnešným stavom – aký vidíme trend? Podľa ŠÚ je objem sukromných darov pre verejnoprospešné účely od fyzických osôb zhruba 60 mil. Eur/ročne. Je to veľa alebo málo v porovnaní napríklad s ČR?

Filozof a profesor etiky Peter Singer vysvetľuje, prečo podľa neho na Slovensku pretrváva neochota ľudí darovať peniaze:
"Za jeden z možných faktorov považujem to, že ste dlho boli sovietskym satelitom. Oficiálne išlo v sovietskom komunizme o kolektívne dobro, ale každý vie, že to tak nebolo a že v ňom išlo predovšetkým o dobro vybranej elity z členov strany. To viedlo k určitému cynizmu v spoločnosti, ktorá si prestala vážiť prácu pre dobro druhých a spoločnosť všeobecne. Myslím si, že ešte nejaký čas potrvá, kým spoločnosť prekoná pocit, že pomoc druhým je vlastne podvod. Som tiež presvedčený, že sa to zlepší s tým, ako sa Slovensko bude plne integrovať do západnej spoločnosti, od ktorej bolo donedávna oddelené železnou oponou."

Daňová asignácia a jej dopady na rozvoj filantropie

Je asignácia daní darom? Ako ovplyvnila možnosť poukazovať 2% z daní rozvoj súkromného darcovstva? Ako ovplyvnila darcovstvo  korporátna daňová asignácia?

Ako sa zháňajú peniaze od súkromných darcov na Slovensku dnes?

Kampane, "marketing dobra" a crowdfunding. Aké sú základné pravidlá úspešných kampaní? Čo nefunguje? Aké oblasti sú najviac preferované? Ktoré organizácie sú najlepšie? Existujú nejaké prípady zneužitia zbierok?
Kedy začne na Slovensku fungovať crowdfunding aj pri politických kampaniach?

O filantropii, darcovstve a o tom, ako sa na Slovensku zháňajú peniaze sa dnes bude Fedor Blaščák zhovárať s expertom Centra pre filantropiu Borisom Strečanským a programovým riaditeľom Nadácie Pontis Pavlom Hricom. Telefonicky sa tiež spojí s dlhoročným riaditeľom Greenpeace Slovensko Jurajom Rizmanom a zakladateľom crowdfundingového portálu Startlab.sk Igorom Polakovičom. Počúvajte nás dnes od 20:00.

Radio_FM

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame