Vyhľadáva zaujímavé témy, aby vzbudil záujem detí o prírodu

Z vysielania_FM

Vyhľadáva zaujímavé témy, aby vzbudil záujem detí o prírodu

28. 11. 2017 15:26

Popularizátor vedy Dušan Valent prináša vedecké zaujímavosti pre dospelých aj pre deti. O svojich skúsenostiach hovoril v Ráne na eFeMku.

Dušan Valent je šéfredaktor magazínu In Vivo a popularizátor vedy. Svojou prácou sa snaží vzbudiť v ľuďoch záujem o prírodné vedy a podporovať kritické myslenie. Aj preto sa okrem vedeckej publicistiky venuje prednáškam pre žiakov základných škôl. Snaží sa im priblížiť zaujímavosti, ktoré sa do učebných osnov jednoducho nezmestili. Verí, že keď v deťoch vzbudí záujem o prírodu, samy budú chcieť vedieť, ako svet funguje. Vypočujte si jeho rozprávanie z Rána na eFeMku tu:

Radio_FM

Živé vysielanie
??:??