Chrobák v hlave_FM: Ako Židia modernizovali Bratislavu v období 1. ČSR

Chrobák v hlave_FM

Chrobák v hlave_FM: Ako Židia modernizovali Bratislavu v období 1. ČSR

19. 09. 2016 14:55

Je Bratislava prehliadkou premárnených príležitostí? Práve na túto tému prebieha v spoločnosti ostrá diskusia. Názory sú rôzne a v tejto súvislosti sa môže hodiť pohľad na mesto z historickej perspektívy.

Dnes večer bude v Chrobakovi v hlave_FM reč o starej Bratislave, v ktorej ešte neexistovali paneláky. Aká bola a aká chcela byť Bratislava v čase prvej republiky?

Špeciálne o tom, ako Židia stavali a modernizovali Bratislavu bude s Fedorom Blaščákom hovoriť historička architektúry Henrieta Moravčíková a etnológ Peter Salner. Dozviete sa, ako sa židovskí architekti zapojili do procesu hľadania výrazu novej národnej architektúry. Počúvajte nás dnes večer od ôsmej. Teší sa na vás Fedor Blaščák.

Témy a otázky pre diskusiu.

1. Politické postoje a budovanie lojality židovskej komunity voči novému štátu po roku 1918.

- Bolo Uhorsko po roku 1867 tolerantné pre rozvoj židovských komunít? Mali v Uhorsku Židia otvorený prístup k vzdelaniu, podnikaniu a rozvoju náboženského života?
- Spájali si politicky aktívni Židia vznik 1. ČSR s obavami alebo s nádejou, že sa im bude žiť lepšie?
- Aké židovské politické strany začali v Bratislave po roku 1918 pôsobiť a aký získali vplyv?
- Mali Židia zastúpenie v mestskom zastupitelstve? Kto boli najvýznamnejší židovskí komunálni politici v Bratislave?

2. Sekularizácia a nacionalizácia v židovskej komunite

- Kedy začali bratislavskí Židia o sebe rozmýšľať ako o Slovákoch? Začali vôbec?
- Prejavoval sa v medzivojnovej Bratislave antisemitizmus?
- Existovali v židovskej obci hlboké spory/roztržky, ktoré prenikli aj novonok?
- Príbeh stavby ortodoxnej synagógy na Heydukovej ulici v rokoch 1923-26 - ako príklad kompromisu medzi historizujúcou a modernou architektúrou -  aký odkaz v sebe nesie?
- Príbeh Artura Szalatnaia.

3. Architekti, komunita a mesto

- Aký politický a ekonomický vplyv mala židovská komunita v meste v období 30ych rokov? Dosiahla v tom čase historický vrchol, alebo boli "už aj lepšie časy"?
- Kto boli najvýznamnejší židovskí architekti v tom čase v Bratislave? Aké mali vzťahy medzi sebou? Kto bol vtedy najviac v kurze (staval vily a domy) pre Židov?
- Zapojenie židovských architektov v procese hľadania architektonického výrazu nového (československého resp. slovenského) národa - najvýznamnejšie stavby a ich charakteristické prvky.
- Čo priniesli židovskí architekti nové? Má vôbec zmysel v tejto súvislosti vyzdvihovať ich pôvod?
- Príbeh Fredricha Weinwurma.

Radio_FM

Živé vysielanie
??:??