SNG_FM: Slovenská náhradná galéria

SNG_FM: Slovenská náhradná galéria

V rámci rubriky SNG_FM sme sa už venovali tomu, čo všetko bude súčasťou nového areálu Slovenskej národnej galérie. Tentoraz sme si odskočili do online priestoru.

O tom, ako sa galéria prispôsobila súčasnej pandémii, sme sa rozprávali s riaditeľkou marketingového oddelenia Bohdanou Hromádkovou.

SNG_FM. slovenská náhradná galéria

SNG_FM. Chvíľka v galérii

Preskúmajte spolu s nami areál Slovenskej národnej galérie. Vďaka rubrike SNG_FM sa dozviete mnoho zaujímavostí o aktuálnej rekonštrukcii, objavíte skryté miesta a detaily, ktoré dotvárajú charakter stavby a zároveň nahliadnete aj do zákulisia modernej kultúrnej inštitúcie, ktorej poslaním nie je len vystavovanie umenia. Odskočte si na chvíľku do galérie!

Rubriku SNG_FM si môžete vypočuť v premiére vždy v utorok v :Popo_FM a v repríze v sobotu dopoludnia.

Pripravila Vladimíra Gahérová, grafika: SNG