Čerstvé Ovocie_FM: Alžbeta Vrzgula

Čerstvé Ovocie_FM: Alžbeta Vrzgula

Divadlo – médium, ktoré je živé každý večer inak.

Jej cesta k divadlu sa začala už v detstve, keď ju rodičia zapísali na literárno-dramatický krúžok, aby zmysluplne trávila svoj voľný čas. Tu zistila, že ju viac baví vymýšľať a pracovať s textom, ako sa ukazovať. Aj preto sa rozhodla študovať na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Počas štúdia absolvovala stáže vo francúzskom Poitiers a na JAMU v Brne. Ako asistentka réžie spolupracovala s režisérom Davidom Jařabom na inscenáciách Zatmenie (2017, Divadlo DPM), Strach (2016, Slovenské národné divadlo) a Obeť (2015, Divadlo Aréna). V rámci svojej divadelnej tvorby študuje slabé stránky v človeku, správanie sa pod tlakom totalitného myslenia. Hľadá a analyzuje každodenné zvláštnosti a malé zaváhania. Pracuje pre vydavateľstvo Artforum a pre festival Pohoda. Alžbeta Vrzgula je mladá progresívna režisérka a autorka textov, ktorá si spolu s Peterom Galdíkom a Jakubom Szatinským založila vo februári 2017 divadelný projekt s názvom Uhol_92.

Zakladatelia Uhlu_92 sú narodení v roku 1992. Ako príslušníci prvej generácie Slovenskej republiky nazerajú na súčasnosť zo špecifického uhlu pohľadu. Ich tvorba je spoločensko-politickým komentárom, pracujú so živými a angažovanými témami, ku ktorým pristupujú s kritickým odstupom a humorom. Pracujú s vlastnými autorskými textami, nedivadelnými textami a remixami už existujúcich dramatických textov. Ich tvorba sa stretáva s diváckym aj odborným ohlasom, o čom svedčia aj hosťovania na festivaloch a získané rezidencie. Hranice_92 boli vybrané do programu Nájdená budúcnosť festivalu Nová dráma 2018 a Folklore not war hosťovalo na Pohode 2018. vNořen vzniklo na open call pražského divadla Venuše ve Švehlovce. Zastavení získali rezidenciu v Divadle Pôtoň v rámci programu Akcelerátor. S pozitívnym diváckym ohlasom sa stretlo aj predstavenie Apokabaret, ktoré reflektuje ekologické hrozby blízkej budúcnosti a civilizačné neduhy, ktorým sa spolu oddávame, a komentuje ich s očistným humorom.

Vypočujte si rozhovor z :Popo_FM:

CERSTVE OVOCIE_FM 15.9.2020

Uhol_92
Web:  https://www.uhol92.com
Instagram: https://www.instagram.com/uhol_92/
Facebook: https://www.facebook.com/Uhol92/

CO1 (Zastavení, foto Tomáš Bokor).jpg
Zastavení, foto Tomáš Bokor

CO2 (Zastavení).jpg
Zastavení

CO3 (Apokabaret, foto Michal Líner).jpg
Apokabaret, foto Michal Líner

CO4 (vNořen, foto Zuzana Fedorová).jpg
Nořen, foto Zuzana Fedorová

CO5 (Hranice_92, foto Sabína Schlosser).jpg
Hranice_92, foto Sabína Schlosser

CO6.jpg

CO7 (Folklore not War, foto Tomáš Bokor).jpg
Folklore not War, foto Tomáš Bokor


Radio_FM