Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Čerstvé Ovocie_FM: Silvia Binda Heiserová

Čerstvé Ovocie_FM: Silvia Binda Heiserová

Výskum a analýza konceptu falocentrickej moci ako symbolu mužskej sily v urbánnom prostredí.

Od klavíra k výtvarnému umeniu. Z Bratislavy do Valencie. Takýmito smermi sa uberala Silvia Binda Heiserová, ktorá získala titul MFA na Fakulte výtvarných umení Polytechnickej univerzity v španielskej Valencii. Tu si momentálne dokončuje aj doktorandské štúdium.

Vo svojom súčasnom umeleckom výskume a praxi skúma mestskú pamäť západných metropol z kritického feministického pohľadu. Jej tvorba čerpá z vízie mestského priestoru ako politickej arény, kde je boj o moc a kontrolu stelesnený v architektúre, najmä v pamätníkoch predstavujúcich zaujaté čítanie histórie. Vo svojej tvorbe vychádza práve zo svojho výskumu, kde analyzuje urbánne prostredie, jeho mocenské symboly a štruktúry. Jej nosnou témou je historický a rodový pohľad na mestský priestor, kde túžba po moci je stelesnená napríklad aj v architektúre, jej tvaroch, farebnosti, či materiáloch. Tento analytický a kritický pohľad je premietnutý do abstraktných geometrických motívov, ktoré poukazujú na vertikálnosť, uniformnosť a vyhranenosť fyzických, ale zároveň aj myšlienkových priestorov našej každodennosti. Silvia opakovane experimentuje so symbolikou a hybridizáciou urbánnych fragmentov, ktoré prenáša do maľby, grafiky, sochy či audiovizuálnej tvorby.

Vypočujte si rozhovor z :Popo_FM:

CERSTVE OVOCIE_FM 8.9.2020 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Web: https://www.silviaheiserova.com
Instagram: https://www.instagram.com/silvia_binda_heiserova/
ATLIER XIII portfólio: https://www.atelierxiii.com/exhibited-artists/portfolio/silvia-binda-heiserova/

CO1 Nonplace II, 2017. Acrylic on canvas, 140x140 cm.jpg
Nonplace II, 2017. Acrylic on canvas, 140x140 cm

CO2 MODULOR DISCORDANT.jpg
MODULOR DISCORDANT

CO3 Terrified, 2019. 5 Color Screenprint, 70x50 cm. Munken Lynx 300g. Monoprint.jpg
Terrified, 2019. 5 Color Screenprint, 70x50 cm. Munken Lynx 300g. Monoprint

CO4 Urban Memory series. Installation view at BERLIN BLUE art gallery, 2017.jpg
Urban Memory series. Installation view at BERLIN BLUE art gallery, 2017

CO5 Urban Memory 8, 2017. Acrylic on Canvas, 50x50cm.jpg
Urban Memory 8, 2017. Acrylic on Canvas, 50x50cm

CO6 Clovis Bevilacqua, 2016. Acrylic and Mixed Media on Canvas, 120x93cm.jpg
Clovis Bevilacqua, 2016. Acrylic and Mixed Media on Canvas, 120x93cm

CO7 Grids I, 2017. Acrylic on Canvas, 80x60cm.jpg
Grids I, 2017. Acrylic on Canvas, 80x60cm

CO8 Carmen Gomes, 2017. Installation view at BERLIN BLUE art gallery, 2017.jpg
Carmen Gomes, 2017. Installation view at BERLIN BLUE art gallery, 2017

CO9 El Patrón Falocéntrico, 2014. Acrylic on canvas, modular composition of 16 pieces, 40x40cm.jpg
El Patrón Falocéntrico, 2014. Acrylic on canvas, modular composition of 16 pieces, 40x40cm

Radio_FM