Túlačka_FM: Slepý vrch

Túlačka_FM: Slepý vrch

Palo Hubinák patrí medzi tých, ktorým ak napadne, že treba niečo vykonať, ihneď konajú. Nie vždy ide o nápady stretávajúce sa s rozumom – napríklad v nedeľu večer vziať bicykel a ísť sa pozrieť na vrch, z ktorého sledovali okolie už Kelti.

Áno, divný nápad. Našťastie je tu Túlačka_FM, vďaka ktorej sa dozviete, ako taký nápad končí, prípadne si v pokoji naplánujete výlet na dané miesto:

Túlačka_FM: Slepý vrch

Pripravil: Pavol Hubinák