Čerstvé ovocie: Martin Zaiček

Z vysielania_FM

Čerstvé ovocie: Martin Zaiček

09. 10. 2019 16:52

Kúpele nie sú turizmus. Kúpele sú kúpele, sú špecifické.

Ako súvisí starostlivosť s architektúrou? Čo je architektúra starostlivosti? A staráme sa o ňu dostatočne? Slovensko má bohaté zdroje minerálnych vôd, ktoré premenili množstvo miest na kúpeľné zóny a umožnili vznik veľkého počtu kúpeľných stavieb.

S mapovaním kúpeľnej architektúry začali v roku 2011 v Trenčianskych Tepliciach, kde vznikla aj ich prvá platforma Opustená (re)kreácia. Od roku 2014 sa postupne začali presúvať aj do ostatných slovenských kúpeľných miest, kde skúmali a mapovali stav a hodnoty liečebných domov neskorého modernizmu navrhnutých najmä v 60. a 70. rokoch 20. storočia.

Martin Zaiček sa venuje výskumu a propagácii architektonického dedičstva 20. storočia. Pôsobí v občianskom združení Archimera a spolu s vizuálnou umelkyňou Andreou Kalinovou v umeleckej skupine Opustená (re)kreácia. Je spoluautorom publikácie Off Season venovanej liečebnému domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach a autorom série sprievodcov architektúrou C20. Doktorandské štúdium ukončil na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje vývoju slovenskej kúpeľnej architektúry medzi rokmi 1948 a 1989. Martin je dnes súčasťou Komory architektov, ktorá organizuje cenu CE ZA AR. Spolu so Zuzanou Duchovou tiež založili anticenu za architektúru s názvom BRUTUS.

Nová kniha umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia s názvom Architektúra starostlivosti je nielen fascinujúcim čítaním o tom, ako sa v 60. a 70. rokoch stavali Piešťany, Dudince, Teplice či Bardejov, ale zároveň aj kritickou reflexia o tom, či slovenské kúpele spasí ruská klientela, prečo sa liečebné domy menia na wellness a akú hodnotu majú pre nás prírodné zdroje a napokon aj vlastné zdravie.

Vypočujte si rozhovor z :Popo_FM:

Archimera: www.archimera.sk
Opustená (re)kreácia: http://abandonedrecreation.com

CO1.jpg

CO2.jpg

CO3.jpg

CO4.jpg

CO5.jpg

CO6.jpg

CO7.jpg

CO8.jpg

Radio_FM

Živé vysielanie
??:??