Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Čerstvé ovocie: Dorota Sadovská

Čerstvé ovocie: Dorota Sadovská

Etablovaná umelkyňa, ktorá sa pohybuje medzi médiami maľby, fotografie a performance.

Je jednou z kľúčových osobností slovenskej súčasnej maľby. Narodila sa v Bratislave, vyštudovala textil na strednej umelecko-priemyselnej škole a maľbu na Vysokej škole výtvarných umení. Študovala aj vo Francúzsku. Už ako mladá výtvarníčka sa rýchlo presadila v maľbe, ale venuje sa aj iným výtvarným žánrom a technológiám.

Poznáme ju v performance so živou trávou či s interaktívnymi robotmi z plastového odpadu. Dorota Sadovská prekvapuje humorom a zmyslom pre hru. V dobe spochybňovania kladie otázky o podstate umenia, spôsobe jeho prezentácie, relevantnosti tém a formách bytia. Do aktuálneho obrazu vnáša témy, ktoré sa v posledných desaťročiach v slovenskom maliarstve objavovali len sporadicky – realistickú figuráciu, akt, monumentálny portrét aj kresťanskú ikonografiu.

Nepôsobí v tomto rámci iba v oblasti maľby, realizuje sa aj vo fotografii, priestorovej inštalácii, objekte či videu. Používa formu ženského časopisu, aby vytvorila samostatnú prezentáciu pre potenciálnych divákov, ktorým sa nechce prísť do galérie.

Záznam rozhovoru z :Popo_FM:


CO1.jpg

CO2.jpg

CO3.jpg

CO4.jpg

CO5.jpg

CO6.jpg

CO7.jpg

CO8.jpg

Pripravila: Veronika Dologhová