Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Hudobní producenti: Nile Rodgers

Hudobní producenti: Nile Rodgers

Hudobný producent je človek, ktorý sa v štúdiu snaží dopomôcť k tomu, aby bol interpret so svojou nahrávkou spokojný. Dobrý producent vie vyzdvihnúť kvalitu skladieb alebo povedať, čo sa pri skladaní nepodarilo a napokon navrhnúť spôsob, akým so skladbou naložiť ďalej.

Úloha hudobného producenta je častokrát veľmi významná, no aj napriek tomu nie vždy vieme, kto sa za albumom skrýva. Aj preto sa Pavol Hubinák rozhodol predstaviť ľudí, ktorí medzi producentskú špičku patria. Prvým je Nile Rodgers:

Nile Rodgers

Pripravil: Pavol Hubinák