Nahrávacie štúdiá: Sun Studio Memphis

Nahrávacie štúdiá: Sun Studio Memphis

Na to, aby sme sa mohli posunúť vpred, je niekedy dobré obzrieť sa za seba. Presne to urobil Pavol Hubinák a v rubrike o nahrávacích štúdiách tentoraz predstavil ďalšie, ktoré výrazne ovplyvnilo aj hudbu znejúcu z Rádia FM:

Sun Studio Memphis

Pripravil: Pavol Hubinák