EURO 2020
EURO 2020

Na Slovensku sa zle dýcha

Na Slovensku sa zle dýcha

Pred časom sme sa dozvedeli, že Európska komisia žaluje Slovensko spolu s ďalšími krajinami na Súdnom dvore EÚ. Dôvodom je dlhodobé prekračovanie denných limitov tuhých častíc v ovzduší a fakt, že krajina neprijala vhodné opatrenia na zlepšenie situácie.

Aké škodliviny sa vo vzduchu nachádzajú a ako môže každý z nás prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia? Odpovedá manažér kvality ovzdušia pre Banskobystrický samosprávny kraj inžinier Ladislav Bíro.

Na Slovensku sa zle dýcha

Pripravila: Petra Pančíková, foto: Getty Images