Nahrávacie štúdiá: September Sound Studio

Nahrávacie štúdiá: September Sound Studio

Pavol Hubinák vás v tejto časti seriálu o nahrávacích štúdiách vezme na miesto, kde sa zvukovo farbilo rovnako pestro, ako to dokáže príroda počas mesiaca september. V September Sound Studio sa rodili dokonca aj melancholické nahrávky vydavateľstva 4AD:

September Sound Studio

Pripravil: Pavol Hubinák