Kultúrne centrum Banská St a nica

Kultúrne centrum Banská St a nica

Banská St a nica je kultúrne centrum v Banskej Štiavnici, ktoré sa zameriava na organizovanie rezidenčných pobytov súčasných umelcov v oblasti výtvarného umenia, produkciu a podporu vzniku nových diel a vydávanie kníh. Funguje už dvanástu sezónu.

Predstaví ho Zuzana Bodnárová, jedna z autoriek platformy St a nica.

Banska Stanica

Pripravila Petra Pančíková, foto: banskastanica.sk