Nahrávacie štúdiá: Sound City Studios

Nahrávacie štúdiá: Sound City Studios

V seriáli o nahrávacích štúdiách nás už Pavol Hubinák zobral na mnohé, aj na pohľad nádherné miesta. Tentoraz to však bude iné. Prerobená výrobná hala nemala ambíciu zapáčiť sa okoloidúcim, ale to ani hudba, ktorá sa v nej nahrávala – napríklad aj skladba Go Your Own Way od Fleetwood Mac:

Sound City Studios

Pripravil: Pavol Hubinák