Kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie

Kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie

Stanica Žilina-Záriečie je funkčnou železničnou stanicou na regionálnej trati zo Žiliny do Rajca, ktorá ale slúži aj ako kultúrne centrum. Pre tento účel ju občianske združenie Truc sphérique objavilo v roku 2002 a o rok neskôr ju už otvorilo verejnosti.

O Stanici viac porozpráva PR manažér priestoru Peter Hapčo.

Stanica Zilina Zariecie

Pripravila: Petra Pančíková, foto: stanica.sk