Boris a Brambor
Boris a Brambor

Seriál o profesiách: architekt Martin Skoček

Seriál o profesiách: architekt Martin Skoček

Dopad koronakrízy pocítili nielen umelci, ale aj ďalší pracovníci pôsobiaci v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Ide o ľudí, ktorí stoja skôr v úzadí, no aj keď ich diváci nevidia, tvoria dôležitú súčasť tímu.

Jednotlivé profesie predstavuje Vladimíra Gahérová v rámci pravidelného seriálu. Pokračujeme dvorným architektom festivalu Grape Martinom Skočekom.

Architekt Martin Skoček

Pripravila Vladimíra Gahérová, foto: Nora a Jakub