Exclusive_FM: Keaton Henson a Mugison

Exclusive_FM: Keaton Henson a Mugison

V sobotu a nedeľu o 17:00.

V sobotu krehký britský umelec Keaton Henson a jeho akustický koncert v londýnskych priestoroch The Sanctuary.

V nedeľu bradatý zurvalec islandskej scény Mugison a jeho energický koncert z tohtoročného vydania Iceland Airwaves.

Pripravil: Rudi Rus