Čerstvé ovocie: Ondrej Gavalda

Z vysielania_FM

Čerstvé ovocie: Ondrej Gavalda

24. 10. 2018 12:25

Ondrej Gavalda – Jeden z mladej generácie grafických dizajnérov, ktorí sa nevymedzujú len na mainstreamové dizajnérske úlohy.

CO1.jpg

Graffiti, záľuba v tvorení písmen, bola štartovacou čiarou Ondreja Gavaldu. Spočiatku prechádzal od graffiti k streetartu, až napokon nastúpil na Strednú priemyselnú školu grafickú v Bratislave, odbor grafika tlačovín. Následne študoval dva roky na Fakulte architektúry STU, odbor Dizajn a potom na VŠVU v Bratislave, odbor grafický dizajn. Štúdium ukončil získaním magisterského titulu v roku 2009. Pôsobenie na Fakulte architektúry STU sa premietlo v prístupe matematického myslenia, priestorového cítenia a azda aj v jeho inklinácii k väčším mierkam.

CO2.jpg

Bavia ho veľké písmená, matematická presnosť, precíznosť a „rukodielna“ práca s materiálom. Mgr. art. Ondrej Gavalda je autor vizuálu máp priemyselných pamiatok vydaných OZ Čierne diery, za ktoré si tento rok odniesol Národnú cenu za komunikačný dizajn v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou. Je autorom viacerých vizuálov, knižiek, časopisov, identít, ale aj písma. Pôsobí tiež ako odborný asistent na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU.

CO3.jpg

Záznam rozhovoru z :Popo_FM si môžete vypočuť tu:

Radio_FM

Živé vysielanie
??:??

Práve vysielame